Цей документ регламентує склад особистих даних, які Клієнт передає Власнику Сайта для здійснення Реєстрації на Сайті та Доставки, а також конкретизує дії Власника, пов'язані з обробкою персональних даних Клієнта.

 

Приймаючи рішення про реєстрацію на Сайті та подальше використання його послуг, Клієнт дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

 

Базові визначення

 • Власник - ФОП Бабкіна Катерина Богданівна 

 • Сайт – ресурс у мережі Інтернет за адресою https://babkina.com.ua/, вміст якого належить Власнику та контролюється Власником;

 • Товар – книги та доступ до курсів, воркшопів, поетичних читань. Інформація щодо кожного товару розміщується на сайті Власником. Відповідальність за достовірність зазначеної інформації несе Власник;

 • Контент – сукупність інформації та даних у будь-якій формі, текстове (шрифтове), графічне та інше оформлення, що міститься на Сайті;

 • Клієнт – будь-яка дієздатна фізична особа, яка почала взаємодію з Сайтом;

 • Персональні дані – персональні дані фізичної особи у розумінні ЗУ "Про захист персональних даних" від 23 лютого 2012 року № 4452-VI із змінами та доповненнями;

 • Реєстрація на Сайті – процес створення облікового запису у базі даних Сайту, пов'язаний із внесенням персональних даних до бази даних на Сайті. Клієнт вносить данi особисто та гарантує їх достовірність. 

 

Реєстрація. Замовлення доставки

 • Клієнт може користуватися Сайтом без реєстрації.

 • У процесі реєстрації Клієнт надає такі дані: Прізвище, Ім'я, адреса електронної пошти.

 • У процесі оформлення замовлення на Доставку Клієнт додатково повідомляє адресу доставки у форматі, встановленому відповідною формою на сайті.

 • Особисті дані Клієнта, повідомлені в процесі реєстрації та замовлення доставки проходять структурування та обробку.

 

Використання Особистих даних та передача їх третім особам

 • Власник сайту зберігає особисті дані Клієнтів відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних та цієї Політики конфіденційності.

 • Збір Особистих даних відбувається з такими цілями:

 

1. виконання Власником Сайту своїх зобов'язань перед Клієнтом, які можуть виникнути у процесі використання сайту останнім;

2. інформування Клієнтів щодо змін у наданні послуг, появи нових послуг, інших змін, нововведень;

 • Розкриття особистих даних для третіх осіб допускається виключно у порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством України.

 • Власник сайту гарантує, що вживе всіх залежних від нього заходів для збереження конфіденційності персональних даних Клієнтів.

 • Необхідна частина особистих даних Клієнта може передаватися сторонній організації-підряднику для здійснення фізичної доставки Товару Клієнта.

 • У разі використання сторонньої компанії-підрядника, Власник Сайту забезпечує дотримання заявлених стандартів поводження з персональними даними Клієнта.

 

Розсилки

 • Власник Сайту може проводити розсилку інформації, що стосується своєї діяльності, на адреси електронної пошти, надані Клієнтом у процесі реєстрації.

 • Власник Сайту не має права передавати третім особам адреси електронної пошти Клієнтів, за винятком випадків використання спеціалізованих сервісів для розсилки за прямим договором з Власником.

 • Електронний лист, який Власник Сайту може надсилати Клієнту як офіційне розсилання, повинен мати механізм відмови від участі в розсилці, яким Клієнт може скористатися за власним бажанням.

 

Модифікація та видалення особистих даних

Видалення особистих даних можливе:

 • Власником Сайту на вимогу Клієнта.

 • На вимогу представників влади, відповідно до чинного законодавства України.